Co warto wiedzieć o ubezpieczeniach turystycznych?

Ubezpieczenia turystyczne najczęściej kupuje się przed wyjazdem za granicę. Świadczenia te służą zaspokojeniu potrzeb finansowych przedsiębiorstw, czy też konkretnych osób, które decydują się na podjęcie aktywności w obszarze turystyki oraz rekreacji. Co warto wiedzieć, wykupując polisę podróżną?

Elementy ubezpieczenia

Na stronie internetowej Cuk.pl znajdziesz dokładne informacje, dotyczące warunków i zakresu wybranej polisy turystycznej. Warto wiedzieć, jakie są jej elementy:

ubezpieczenie assistance, zapewniające pomoc i wsparcie w trakcie pobytu za granicą. W jego zakres wchodzi m.in.: wyszukiwanie odpowiedniej placówki medycznej i zapewnienie tłumacza, w przypadku problemów komunikacyjnych. Świadczenie assistance obejmuje również ochronę prawną w czynnościach, związanych z postepowaniem sądowym.

  • polisa kosztów leczenia, pokrywająca wszelkie koszty leczenia i opieki zdrowotnej w przypadku choroby lub doznania nagłego urazu przez ubezpieczonego
  • świadczenie wypadkowe, zapewniające odszkodowanie w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci osoby, które uległa wypadkowi w czasie pobytu za granicą
  • polisa, związana z odpowiedzialnością cywilną: prawo do jej świadczenia powstaje w przypadku uszczerbku na zdrowiu, życiu lub szkód majątkowych, które ubezpieczony wyrządził osobie trzeciej
  • świadczenie w przypadku kradzieży lub uszkodzenia bagażu
  • ubezpieczenie podróży lotniczej
  • polisa na wypadek rezygnacji z podróży, zapewniająca zwrot kosztów, które ubezpieczona osoba musiała ponieść, mimo iż wyjazd za granicę nie odbył się z powodu choroby, wypadku, czy też śmierci własnej lub osoby spokrewnionej

Warto wiedzieć, że polisa turystyczna zapewnia również organizację i pokrycie kosztów podróży do kraju, czy przewozu medycznego. Koszty leczenia są jednak pokrywane przez zakład ubezpieczeniowy, jeśli ich koszt nie przekracza kwoty 600 000 złotych.

Ubezpieczenia turystyczne to pewna inwestycja, zapewniająca spokojne i bezpieczne wakacje za granicą. Przed jej zakupem należy wybrać ofertę, dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Warto również wziąć pod uwagę długość pobytu i miejsce, do którego planujemy się wybrać. Polisa to nie tylko ochrona w ramach nagłych wypadków losowych, ale również pomoc w codziennej komunikacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here