Cyfrowy faktoring

Rosnąca popularność faktur z odroczonym terminem płatności mocno przyczyniła się do wzrostu znaczenia faktoringu. Faktoring to usługa finansowa, która pozwala na szybsze otrzymanie należnych pieniędzy, przy jednoczesnym zrzeczeniu się praw do wierzytelności. Jak wygląda cyfrowy faktoring w PragmaGO i jak to innowacyjne rozwiązanie może pomóc przedsiębiorcom?

Co to jest faktoring i na czym polega?

Faktoring to usługa finansowa realizowana na podstawie umowy cywilnoprawnej podpisywanej przez faktora i faktoranta. Faktor to instytucja finansowa, która specjalizuje się w wykupywaniu nieprzeterminowanych wierzytelności. Przejmuje ona prawo do egzekwowania płatności od kontrahenta wskazanego na fakturze. Faktorant to z kolei przedsiębiorstwo, które decyduje się na sprzedanie wystawionych przez siebie faktur.

Dokładne zasady działania faktoringu są uzależnione od podpisanej pomiędzy faktorem, a faktorantem umowy. Może ona obejmować m.in. pełne przeniesienie odpowiedzialności za niewypłacalność kontrahenta na faktora. Wyróżnia się również faktoring niejawny i jawny. To, z jakim mamy do czynienia zależy od tego, czy kontrahent został poinformowany o sprzedaniu faktury.

Jak wygląda cyfrowy faktoring w PragmaGO

Cyfrowy faktoring w PragmaGO to rozwiązanie, które pozwala na błyskawiczne otrzymanie należności za faktury z odroczonym terminem płatności. W jego ramach należy wypełnić internetowy wniosek, na podstawie którego zostanie przygotowana indywidualna oferta. Po przedstawieniu propozycji skontaktuje się z Tobą doradca, który dokładnie wyjaśni zasady działania umowy i wszelkie interesujące Cię kwestie.

Decyzję i przyznaniu limitu faktoringowego i umowę otrzymasz już w ciągu dwóch dni od wysłania wniosku. Weryfikacja tożsamości i podpis nie wymaga fizycznego kontaktu z przedstawicielami PragmaGO. Wszystkie formalności można załatwić internetowo, wykorzystując do tego kwalifikowany podpis elektroniczny. Jeśli takowego nie posiadasz, istnieje możliwość skorzystania z jednorazowej wersji poprzez platformę Autenti.

Czy korzystanie z faktoringu online się opłaca?

Faktoring online może być świetnym sposobem na zabezpieczenie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Pierwsza zaliczka jest wypłacana przez PragmaGO jeszcze przed potwierdzeniem cesji. Przez cały czas korzystania z usługi można liczyć na całodobową strefę klienta. W niej dodasz lub usuniesz kontrahentów, z którymi współpracujesz, czy też złożysz wniosek o zmianę miesięcznego limitu faktoringu.

PragmaGO zapewnia też elastyczne rozwiązania w zakresie kosztów usługi. Dostępne jest rozliczanie się według ustalonego z góry abonamentu lub stawki procentowej. Wydatki związane z korzystaniem z usługi faktoringu można również odliczyć od podatku poprzez zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu.

Faktoring w PragmaGO nie wymaga też zakupu dodatkowej polisy ubezpieczeniowej. Klienci, którzy zdecydują się na faktoring online, mogą liczyć na darmowe ubezpieczenie od ryzyka niewypłacalności kontrahenta. Dzięki niemu koszty działań windykacyjnych oraz ich przeprowadzenie leży po stronie firmy faktoringowej. Więcej informacji na temat faktoringu online możesz znaleźć pod adresem: https://pragmago.pl/. To tam zapoznasz się dokładnie z usługą i złożysz wniosek online o korzystanie z usługi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here