Czym różni się komunikacją alternatywną od wspomagającej?
Czym różni się komunikacją alternatywną od wspomagającej?

Czym różni się komunikacją alternatywną od wspomagającej?

Czym różni się komunikacją alternatywną od wspomagającej?

W dzisiejszym społeczeństwie istnieje wiele różnych form komunikacji, które mogą być wykorzystywane przez osoby z różnymi potrzebami. Dwie z tych form to komunikacja alternatywna i wspomagająca. Chociaż mogą wydawać się podobne, istnieją pewne istotne różnice między nimi.

Definicja komunikacji alternatywnej

Komunikacja alternatywna odnosi się do wszelkich metod komunikacji, które są używane przez osoby, które nie mogą skutecznie korzystać z tradycyjnych środków komunikacji werbalnej. Może to obejmować osoby z niepełnosprawnością intelektualną, afazją, autyzmem, porażeniem mózgowym i innymi zaburzeniami mowy i języka.

Osoby korzystające z komunikacji alternatywnej mogą używać różnych narzędzi i strategii, takich jak tablice komunikacyjne, systemy podpowiedzi, język migowy, komunikatory elektroniczne i aplikacje na urządzenia mobilne. Celem komunikacji alternatywnej jest umożliwienie tym osobom wyrażania swoich myśli, uczuć i potrzeb w sposób zrozumiały dla innych.

Definicja komunikacji wspomagającej

Komunikacja wspomagająca, z drugiej strony, odnosi się do metod i narzędzi, które wspomagają i ułatwiają komunikację osób, które mają trudności w porozumiewaniu się, ale nadal mogą korzystać z tradycyjnych środków komunikacji werbalnej. Może to obejmować osoby z zaburzeniami mowy, trudnościami w wymawianiu słów, problemy z oddychaniem lub połykaniem.

Osoby korzystające z komunikacji wspomagającej mogą używać różnych technik, takich jak wzmacnianie mowy, gesty, wskazówki wizualne, piktogramy i aplikacje na urządzenia mobilne. Celem komunikacji wspomagającej jest ułatwienie komunikacji i zrozumienia między osobami z trudnościami w porozumiewaniu się a ich rozmówcami.

Różnice między komunikacją alternatywną a wspomagającą

Chociaż zarówno komunikacja alternatywna, jak i wspomagająca mają na celu ułatwienie komunikacji osobom z trudnościami w porozumiewaniu się, istnieją pewne różnice między nimi.

Pierwszą różnicą jest to, że komunikacja alternatywna jest stosowana przez osoby, które nie mogą korzystać z tradycyjnych środków komunikacji werbalnej, podczas gdy komunikacja wspomagająca jest stosowana przez osoby, które mają trudności w porozumiewaniu się, ale nadal mogą korzystać z tradycyjnych środków komunikacji werbalnej.

Kolejną różnicą jest to, że komunikacja alternatywna wykorzystuje różne narzędzia i strategie, takie jak tablice komunikacyjne, język migowy i komunikatory elektroniczne, podczas gdy komunikacja wspomagająca opiera się głównie na technikach i narzędziach, które wspomagają i ułatwiają komunikację werbalną, takie jak wzmacnianie mowy i gesty.

Wreszcie, komunikacja alternatywna ma na celu umożliwienie osobom z trudnościami w porozumiewaniu się wyrażania swoich myśli, uczuć i potrzeb w sposób zrozumiały dla innych, podczas gdy komunikacja wspomagająca ma na celu ułatwienie komunikacji i zrozumienia między osobami z trudnościami w porozumiewaniu się a ich rozmówcami.

Podsumowanie

Komunikacja alternatywna i wspomagająca są dwiema różnymi formami komunikacji, które mają na celu ułatwienie porozumiewania się osobom z trudnościami w komunikacji. Komunikacja alternatywna jest stosowana przez osoby, które nie mogą korzystać z tradycyjnych środków komunikacji werbalnej, podczas gdy komunikacja wspomagająca jest stosowana przez osoby, które mają trudności w porozumiewaniu się, ale nadal mogą korzystać z tradycyjnych środków komunikacji werbalnej. Obydwie formy wykorzystują różne narzędzia i strategie, aby umożliwić tym osobom wyrażanie swoich myśli, uczuć i potrzeb w sposób zrozumiały dla innych. Ważne jest, aby zrozumieć te różnice i dostosować metody komunikacji do indywidualnych potrzeb i preferencji każdej osoby.

Komunikacja alternatywna różni się od komunikacji wspomagającej tym, że jest stosowana przez osoby, które nie mogą korzystać z tradycyjnych metod komunikacji, takich jak mowa lub pismo. Komunikacja alternatywna obejmuje różne techniki i narzędzia, takie jak język migowy, komunikatory wizualne, tablice komunikacyjne, urządzenia do śledzenia wzroku itp. Natomiast komunikacja wspomagająca odnosi się do metod i narzędzi, które wspierają i ułatwiają komunikację osób z pewnymi trudnościami komunikacyjnymi, ale które nadal mogą korzystać z tradycyjnych metod komunikacji.

Link do strony: https://szkolajutra.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here