Jakie poziomy komunikacji rozróżnia Schulz von Thun?
Jakie poziomy komunikacji rozróżnia Schulz von Thun?

Jakie poziomy komunikacji rozróżnia Schulz von Thun?

W dzisiejszym społeczeństwie komunikacja odgrywa kluczową rolę w naszym codziennym życiu. Bez względu na to, czy jesteśmy w pracy, w domu czy w relacjach międzyludzkich, umiejętność skutecznego komunikowania się jest niezbędna. Jednakże, nie zawsze jest łatwo porozumieć się z innymi, a różnice w poziomach komunikacji mogą prowadzić do nieporozumień i konfliktów.

Kim jest Schulz von Thun?

Friedemann Schulz von Thun, niemiecki psycholog i komunikolog, jest znany ze swojej teorii czterech poziomów komunikacji. Jego teoria opisuje, jak różne aspekty komunikacji wpływają na sposób, w jaki odbieramy i interpretujemy przekazy.

Poziom faktów

Pierwszym poziomem komunikacji według Schulza von Thuna jest poziom faktów. Na tym poziomie przekazujemy konkretne informacje, fakty i dane. To jest poziom, na którym mówimy o tym, co się dzieje, co widzimy, słyszymy lub czujemy. Przykładem może być zdanie: “Dzisiaj jest piękna pogoda”. Na tym poziomie komunikacji nie ma jeszcze miejsca dla interpretacji czy emocji.

Poziom samocharakterystyki

Drugim poziomem komunikacji jest poziom samocharakterystyki. Na tym poziomie wyrażamy swoje uczucia, emocje, wartości i przekonania. To jest poziom, na którym mówimy o tym, jak się czujemy w danej sytuacji lub co jest dla nas ważne. Przykładem może być zdanie: “Cieszę się, że jest piękna pogoda, lubię spędzać czas na świeżym powietrzu”. Na tym poziomie komunikacji wyrażamy swoją subiektywną perspektywę.

Poziom apelu

Trzecim poziomem komunikacji jest poziom apelu. Na tym poziomie wyrażamy swoje oczekiwania, prośby lub sugestie. To jest poziom, na którym mówimy o tym, czego oczekujemy od drugiej osoby lub jakie działania chcielibyśmy, aby podjęła. Przykładem może być zdanie: “Może pójdziesz ze mną na spacer?”. Na tym poziomie komunikacji wyrażamy swoje intencje i próbujemy wpływać na zachowanie innych.

Poziom relacji

Czwartym i ostatnim poziomem komunikacji według Schulza von Thuna jest poziom relacji. Na tym poziomie wyrażamy swoje stosunki, relacje i postrzeganie drugiej osoby. To jest poziom, na którym mówimy o tym, jak się czujemy wobec drugiej osoby, jak ją postrzegamy i jakie są nasze oczekiwania wobec niej. Przykładem może być zdanie: “Cieszę się, że możemy razem spędzać czas na świeżym powietrzu, to wzmacnia naszą więź”. Na tym poziomie komunikacji skupiamy się na budowaniu i utrzymywaniu relacji.

Znaczenie różnych poziomów komunikacji

Rozróżnienie różnych poziomów komunikacji jest istotne, ponieważ pozwala nam lepiej zrozumieć, jakie przekazy przekazujemy i jak są one odbierane przez innych. Często nieświadomie używamy różnych poziomów komunikacji, co może prowadzić do nieporozumień i konfliktów.

Na przykład, jeśli ktoś mówi na poziomie faktów: “Nie podoba mi się twój nowy projekt”, to może być odbierane jako krytyka samego projektu. Jednakże, jeśli ta sama osoba wyrazi swoje uczucia na poziomie samocharakterystyki: “Czuję się niekomfortowo z tym projektem”, to odbiorca może lepiej zrozumieć, że chodzi o uczucia osoby, a nie o sam projekt.

Świadomość różnych poziomów komunikacji może pomóc nam lepiej porozumieć się z innymi, budować zdrowe relacje i unikać nieporozumień. Może również pomóc nam lepiej zrozumieć, jakie przekazy odbieramy od innych i jak na nie reagujemy.

Podsumowanie

Teoria czterech poziomów komunikacji Schulza von Thuna jest ważnym narzędziem, które pomaga nam lepiej zrozumieć proces komunikacji. Rozróżnienie poziomów faktów, samocharakterystyki, apelu i relacji pozwala nam lepiej interpretować przekazy i unikać nieporozumień. Świadomość tych poziomów może pomóc nam skuteczniej komunikować się z innymi i budować zdrowe relacje.

Schulz von Thun rozróżnia cztery poziomy komunikacji: poziom faktów, poziom samocharakterystyki, poziom relacji oraz poziom apelu.

Link tagu HTML do strony https://www.4core.pl/:
Kliknij tutaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here