Korzystanie z karty podatkowej przez przedsiębiorców

Najprostszą formą opodatkowania działalności gospodarczej jest karta podatkowa. Dzięki korzystaniu z karty przedsiębiorca nie musi prowadzić księgowości, a płacony przez niego podatek nie jest zależny od wysokości dochodów.

Do korzystania z karty podatkowej uprawnieni są podatnicy, którzy prowadzą działalność szczególnie jeśli jest to działalność usługowa w zakresie handlu detalicznego żywnością oraz produktami nieżywnościowymi, gastronomiczną, transportową przy wykorzystaniu jednego pojazdu oraz rozrywkową.

Opodatkowanie działalności w formie karty podatkowej jest możliwe w kilku przypadkach. Gdy prowadzona jest działalność, gdzie nie ma osób zatrudnionych przez firmę na umowę o pracę, a także z usług innych przedsiębiorstw, poza wykonywaniem usług specjalistycznych. Gdy nie jest prowadzona inna pozarolnicza działalność gospodarcza. Gdy prowadzona jest działalność związana z wytwarzaniem energii elektrycznej, a także biogazu. Gdy przychody osiągnięte zostały z najmu lub też dzierżawy. Gdy wyroby wytwarzane przez przedsiębiorstwo nie są objęte podatkiem akcyzowym oraz gdy działalność prowadzona jest na terenie kraju.

Wysokość podatku nie jest możliwa do samodzielnego ustalenia, gdyż jego wysokość zależy od wielu czynników. Przy ustalaniu wysokości podatku pod uwagę bierze się przedmiot prowadzonej działalności, liczbę pracowników danego przedsiębiorstwa, jak również liczbę mieszkańców miejscowości, w której to działalność jest prowadzona.

Wybór karty podatkowej jako formy opodatkowania jest korzystny pod względem prowadzenia ksiąg, składania podatkowych zeznań, a także wpłat zaliczek na podatek dochodowy.

Jednak korzystanie z karty podatkowej nie zwalnia z wydawania na żądanie klientów faktur oraz rachunków za wykonanie usług, czy też sprzedaż towarów. Istnieje też obowiązek przechowywania kopii tych dokumentów przez okres pięciu lat.

Aby móc skorzystać z karty podatkowej należy złożyć formularz PIT-16 na początku roku podatkowego, chyba że rozpoczęcie działalności nastąpiło w trakcie roku podatkowego to wtedy formularz ten należy złożyć przed rozpoczęciem działalności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here