Koszty firmowe w sklepie internetowym

Prowadzenie sklepu internetowego wydaje się dosyć proste, jednak taka działalność wiąże się z różnymi wydatkami, które miesięcznie potrafią osiągnąć nawet kilka tysięcy złotych. Na szczęście zdecydowana większość wydatków może zostać zaliczona w koszty firmy, dzięki czemu można w ten sposób obniżyć wysokość podatku dochodowego. Które zatem wydatki można bez problemów ująć w firmowych kosztach?

Czym są koszty prowadzenia działalności?

Koszty prowadzenia działalności to w bardzo dużym skrócie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub też zachowania źródła przychodów. Aby dany wydatek mógł być zaliczony w koszty, konieczne jest posiadanie stosownej faktury lub rachunku. Przed zakupem danego przedmiotu należy bardzo dobrze zastanowić się nad tym, czy dany produkt jest bezpośrednio związany z daną działalnością gospodarczą. Zaliczenie bowiem w koszty czegoś, co nie ma kompletnie związku z prowadzoną działalnością może w razie kontroli podatkowej zrodzić wiele problemów, od których lepiej trzymać się z daleka.

Ujmowanie wydatków w koszty

W przypadku sklepu internetowego podstawowymi kosztami, które można zaliczyć w koszty, jest przede wszystkim zakup towarów handlowych, opakowań, a także wydatki związane z ubezpieczeniem towarów, a także ich wysyłką. Wspomniane wydatki to podstawowe koszty, jednak warto wiedzieć, iż zakres może zostać nieco rozszerzony.

Biuro i mieszkanie

Wynajmując lokal na biuro lub też magazyn, przedsiębiorca może bez problemów zaliczyć w koszty opłaty związane z czynszem oraz mediami (woda, energia). Niektórzy przedsiębiorcy decydują się na zarejestrowanie działalności pod adresem domowym, co oczywiście umożliwia odliczenie wydatków, ale jedynie w wysokości, która uzależniona jest od ilości przeznaczonego na ten cel miejsca (20% powierzchni umożliwia odliczenie wydatków jedynie w 20%).

Pozostałe wydatki

Jeśli chodzi o pozostałe wydatki, to można bez problemu odliczyć koszt sprzętu i oprogramowania, transportu, koszty pracownicze (wypłaty, badania lekarskie, składki ZUS, posiłki).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here