rękojmia

Rękojmia jest to forma reklamacji wadliwego towaru, która zagwarantowana jest przepisami. Obowiązuje za każdy razem, w przeciwieństwie do formy reklamacji jaką jest gwarancja. Gwarancja jest to dobrowolne zobowiązaniem sprzedawcy lub producenta do naprawy wadliwego przedmiotu. Reklamację z tytułu rękojmi mamy możliwość składać bezpośrednio do sprzedawcy. Nie może nam jej odmówić, chyba, że odmowa ta wynika z przepisów. Jakie są zasady reklamacji z tytułu rękojmi? Kiedy możemy z niej skorzystać? Przekonajmy się! 

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/reklamacja-z-tytulu-rekojmi-na-czym-polega-i-jak-z-niej-skorzystac/ 

Zasady reklamacji z tytułu rękojmi

Rękojmia obejmuje wszystkie towary konsumpcyjne, a dodatkowo możemy z niej skorzystać w przypadku reklamacji usług. Sprzedawca odpowiada za wadliwy towar przez 2 lata od jego wydania. Właśnie tyle wynosi okres rękojmi. 12 miesięcy jest to okres, którym przyjmuje się, że usterka istniała w chwili sprzedaży. Po upływie tego czasu kupujący musi wykazać, że wada istniała w towarze w momencie kupna. W innym przypadku reklamacja nie będzie uznawana.

Reklamacja z tytułu rękojmi

Reklamowanie towaru z tytułu rękojmi odbywa się kiedy zauważymy wadę w kupionym produkcie i zgłaszamy ją do sprzedawcy.

Z tytułu rękojmi mamy prawo żądać:

  • naprawy,
  • wymiany,
  • obniżenia ceny,
  • odstąpienia od umowy

Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji. W tym czasie nie może żądać od klienta okazania paragonu w celu jej rozpatrzenia. W przypadku pierwszej fazy reklamacji sprzedający ma możliwość zaproponować nam inne rozwiązanie. Ma takie prawo o ile wywiąże się z niego w odpowiednim czasie i nie sprawi to nadmiernych kłopotów konsumentowi. 

Wymiana lub naprawa jest niemożliwa, w przypadku kiedy przedmiot nie jest już produkowany lub nie są produkowane do niego części zamienne. Konsumentowi zostaje wówczas obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy.

Co w przypadku drugiej lub kolejnej reklamacji? 

Kiedy pojawiła się nowa wada lub stara nie została usunięta. Klient może zażądać od sprzedawcy naprawy lub wymiany przedmiotu. Ten może jednak odmówić, jeżeli będzie to niemożliwe lub zbyt kosztowne.

W takiej sytuacji możesz zażądać naprawy lub wymiany. Dodatkowo możemy żądać obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy. I w takim przypadku przedsiębiorca musi się na to zgodzić. Dokładniej mówiąc musi on zgodzić się, jeśli rzecz była już wymieniana lub naprawiana lub nie wywiązał się ze swoich obowiązków.

Zobacz też: https://www.leaderservice.pl/prawo-jazdy-w-telefonie-2020/ 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here