Systemowe rozwiązania środowiskowe w biznesie

Dbałość o środowisko jest bardzo ważną kwestią dla firm, które chcą być konkurencyjne w dzisiejszych czasach. Zarówno kontrahenci, jak i klienci indywidualni zwracają coraz większą uwagę na politykę firmy i jej działania proekologiczne. Aby dać obiektywne świadectwo odpowiedzialności wobec natury warto wdrożyć certyfikowane systemu ISO.

Zarządzanie środowiskowe

System Zarządzania Środowiskowego zgodny z ISO 14001 ma na celu ograniczenie negatywnego wpływu organizacji na środowisko. Zadanie to realizowane jest przez minimalizację ilości powstających w firmie zanieczyszczeń oraz odpadów. Drugi kierunek działania zmierza do zmniejszenia poziomu zużycia prądu, ciepła, wody oraz surowców. Dzięki wprowadzeniu tej normy wzrasta efektywność działań firmy, co przekłada się  na konkretne korzyści finansowe.

Energia pod kontrolą

ISO 5001 to norma, która odpowiada za system zarządzania energią. Dzięki wdrożeniu go w organizacji możliwe jest ograniczenie zużycia energii, dzięki czemu spadają koszty bieżącej działalności. Poza tym norma ta promuje zwiększenie stopnia wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Wprowadzenie tego systemu wiąże się zarówno ze zmianami organizacyjnymi, jak i wymianą urządzeń na energooszczędne lub docieplaniem budynków. Poprzez takie działania spada zapotrzebowanie na prąd oraz ciepło oraz wzrasta efektywność wykorzystania pobieranej energii. Kontrolę prawidłowością działania tego systemu sprawuje audytor wiodący ISO 5001. Osoba na takim stanowisku musi znakomicie znać zagadnienia związane z zarządzaniem energią, a także same wytyczne normy. Audytor wiodący przeprowadza duże audyty, które weryfikują, czy wszystkie założenia ISO 5001 zostały odpowiednio zaimplementowane oraz czy system jest doskonalony, aby nieustannie poprawiać praktyki związane z wykorzystaniem energii. Aby uzyskać niezbędne kompetencje do wykonywania tych zadań audytor wiodący ISO 5001 powinien wziąć udział w dedykowanym szkoleniu ISO: https://szkolenia.bureauveritas.pl/audytor-wiodacy-iso-500012011

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here