Jakich błędów unikać przy inwestycjach w ETF

Fundusze ETF bardzo często uchodzą za relatywnie bezpieczne inwestycje, których celem jest zabezpieczenie portfela inwestycyjnego. Warto jednak pamiętać, że nawet w przypadku takich funduszy zachodzi duże ryzyko popełnienia błędu. Jakie błędy są popularnie popełniane przez początkujących inwestorów?

Zbyt wierne bazowanie na danych historycznych

Zdaniem wielu ekspertów analiza na podstawie danych historycznych przynosi najlepsze skutki. Co więcej, to właśnie na podstawie danych historycznych tworzy się algorytmy do automatycznego handlu funduszami ETF. Warto jednak wziąć pod uwagę fakt, iż wysokie stopy zwrotu notowane w przeszłości wcale nie gwarantują tego samego w przyszłości. Wielu inwestorów wpada w pułapkę danych historycznych, co już kilka razy okazywało się największym błędem. Przykłady? Rynki japońskie z funduszami indeksowymi na giełdzie. Zawsze przy wyborze ETF bierzmy pod uwagę ryzyko odwrotu. 

Krótki okres inwestycji

Fundusze ETF to bardzo popularna forma inwestycji. Coraz większa liczba początkujących inwestorów stara się wybrać idealny instrument, który spełnia oczekiwania względem relacji zysku do ryzyka. To jednak, co obserwuje się coraz częściej to niezwykle ograniczony horyzont czasowy inwestycji, który jest nieodpowiedni dla takiego rodzaju inwestycji. Fundusze ETF to produkty, które warto trzymać 5, 10, a nawet 15 lat. Oczywiście szczegółowe informacje na temat preferowanego horyzontu czasowego znajdują się w odpowiednim prospekcie inwestycyjnym, dotyczącym ETF. Rekomendacje te wynikają bezpośrednio z instrumentu bazowego, na podstawie którego emitowany jest fundusz ETF. Surowce, waluty, kryptowaluty, akcje, fundusze obligacji różnią się w zależności od tego, jak długo należy trzymać dany fundusz. Bez względu jednak na to, rok inwestycji to zdecydowanie zbyt krótki okres, który w żadnym wypadku nie oferuje optymalnych wyników inwestycyjnych.

Zbyt duże oczekiwania inwestycyjne

Dla wielu osób dopiero zaczynających przygodę z inwestycjami, fundusze ETF kojarzą się z bardzo dużymi zyskami. Warto jednak mieć świadomość, że fundusze ETF to nie maszynka do generowania ponadprzeciętnych zysków. Oczywiście wszystko zależy przede wszystkim od instrumentu bazowego, na podstawie którego emitowany jest fundusz. Jednak mimo wszystko każdy powinien pamiętać, że ETF to przede wszystkim instrument finansowy, którego celem jest zabezpieczenie kapitału inwestycyjnego, a nie intensywny wzrost aktywów inwestycyjnych. Zbyt duże oczekiwania inwestycyjne to jeden z podstawowych błędów, który popełniany jest przede wszystkim przez niedoświadczonych inwestorów. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here