Praca inspektor danych osobowych

Inspektor danych osobowych to osoba zajmująca się ochroną i monitorowaniem poufności danych. Sklasyfikowane przez RODO, dane osobowe muszą bowiem pozostać bezpieczne. Administrator danych zajmuje się ich przechowywaniem. Inspektor zaś nadzoruje jego pracę i kontroluje przechowywanie danych osobowych.

Kompetencje IOD.

Do zadań inspektora danych osobowych należy ocena działań administratora. Dodatkowo inspektor powinien znać się na systemie, w którym zostały one spisane, by należycie dbać o ich bezpieczeństwo i poufność. Pomaga on również w procesie sporządzania oceny ryzyka ochrony danych osobowych, czyli bierze udział w podsumowaniu pracy administratora.

Do funkcji wykonywanych przez inspektora danych osobowych należą również:

  • dokonywanie audytów,
  • zwiększanie świadomości o RODO,
  • prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych,
  • udzielanie porad w zakresie inspekcji ochrony danych,
  • weryfikacja spełniania powierzonych wcześniej zleceń

Praca inspektora polega więc na kontrolowaniu wszystkich obszarów związanych z ochroną danych osobowych. Pełni jednakowo funkcję kontrolną, informacyjną i doszkalającą w jednostce, w której został on zatrudniony.

Kwalifikacje inspektora danych osobowych

Jako że do zadań inspektora należy przede wszystkim ochrona danych osobowych, osoba ta powinna mieć odpowiednie kwalifikacje. Musi być to osoba kompetentna we wszystkich zadaniach, do których została powołana. Dokładne zapoznanie się z obowiązującym prawem i praktykami ochrony danych osobowych, jest kluczową kwestią, w jego kwalifikacjach. Taką wiedzę zapewniają między innymi studia podyplomowe na inspektora danych osobowych. Osoba powołana na stanowisko powinna również znać podstawy informatyki, by bez przeszkód korzystać z systemów, które wykorzystywane są coraz częściej. Dalszy charakter, jak i kwalifikacje inspektora danych osobowych, są klasyfikowane przez każdą jednostkę zatrudniającą z osobna.

Najważniejsza pozostaje cały czas wiedza, z zakresu niezmiennych działań inspektora danych osobowych.

Studia podyplomowe dla IOD

Gwarantują one kształcenie studentów, w obszarach niezbędnych do wykonywania pracy inspektora danych osobowych. Uzupełniają wiedzę z zakresu RODO oraz uwzględniają rozwój dynamicznej cyfryzacji, szkoląc zainteresowanych pod kątem informatyki. Możliwość takiej edukacji zapewnia Ignatianum, gdzie można studiować właśnie ten kierunek. Studia te dają później możliwość znalezienia zatrudnienia na interesującym i dobrze płatnym stanowisku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here